Varaa myyn­ti­paik­ka

MYYN­TI­PAI­KAN VARAAMINEN

Haluat­ko tuo­da laa­duk­kai­ta vaat­tei­ta, asus­tei­ta, jal­ki­nei­ta tai luk­sus­tuot­tei­ta myyn­tiin Fredri­kin­ka­dul­la sijait­se­vaan second hand -myy­mä­lääm­me? Varaa myyn­ti­paik­ka­si heti.


Valit­se ensin kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta (SINÄ, ME, LUK­SUS) itsel­le­si sopi­vin myyntitapa.

Tutus­tu vaihtoehtoihinJos valit­sit vaih­toeh­don SINÄ, varaa myyn­ti­paik­ka­si painikkeesta:

Varaa myyn­ti­paik­ka


Jos valit­sit vaih­toeh­don ME tai LUK­SUS, varaa paik­ka­si lähet­tä­mäl­lä meil­le säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@preporte.fi, soit­ta­mal­la meil­le nume­roon 044 235 0653 tai tule käy­mään myymälässämme.

Älä jätä käyt­tä­mät­tö­miä, hyvä­kun­toi­sia vaat­tei­ta kaap­pei­hi­si – kes­tä­vät ja laa­duk­kaat vaat­teet ja asus­teet ansait­se­vat uuden mah­dol­li­suu­den. Me myym­me vaa­te­kaap­pi­si hel­met puolestasi!